สุขภาพของผู้ชาย

Ofloxacin: คำแนะนำสำหรับการใช้งาน

บ่งชี้ในการใช้ยา Ofloxacin: ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ป่วย Ofloxacin ถูกกำหนดให้กับผู้ป่วยเมื่อมีการจัดตั้งโรคของข้อต่ออวัยวะระบบทางเดินหายใจและผิวหนังของธรรมชาติที่ติดเชื้อ

อ่านเพิ่มเติม